ไส้หมูย่าง

ไส้หมูย่าง

Grilled pork fillet

烤猪大肠

B80

สินค้าที่เกี่ยวข้อง