ไข่เจียวไข่หมดแดง

ไข่เจียวไข่หมดแดง

Ant Egg omelet

蚂蚁炒蛋

B90