แกงเห็ดถอบใส่หน่อไม้

แกงเห็ดถอบใส่หน่อไม้

Thai Puffball Mushrooms Soup with Bamboo Shoots

泰北竹笋硬皮地星菇汤

B120