แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง

แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง

Sweet Vegetable Soup with Ant Eggs

甜菜红蚁蛋汤

B120