เห็ดถอบคั่วน้ำปลา

เห็ดถอบคั่วน้ำปลา

Stir-Fried Puffball Mushroom with fish sauce

皮地星菇跟鱼露烤

B120