เนื้อย่าง

เนื้อย่าง

Roasted beef

烤牛肉片

B80

สินค้าที่เกี่ยวข้อง