เนื้อน่องลาย (นับเป็นจาน)

เนื้อน่องลาย (นับเป็นจาน)

Beef

新鲜手切牛月展焯(盘)

B70