กุ้งแช่น้ำปลา

กุ้งแช่น้ำปลา

Shrimp in fish sauce

鱼露卤虾 / 鱼露生虾

B80

สินค้าที่เกี่ยวข้อง